icon-arrow-lefticon-arrow-righticon-cross

Жеке маалыматтар

Жусупов Кеңеш

Жусупов Кеңеш


Туулган күнү

14-04-1937

Кыргыз Республикасынын адабият, искусство жана архитектура тармагындагы Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыгы "Байыркынын издери" публицистикалык ой толгоолор китеби үчүн берилди (Жазуучу)

Бишкек шаары

Сыйлыктар