icon-arrow-lefticon-arrow-righticon-cross

Жеке маалыматтар

Дуйшеев Шайлообек

Дүйшеев Шайлообек


Туулган күнү

23-02-1950

Кыргыз Республикасынын адабият, искусство жана архитектура тармагындагы Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыгы "Манас" эпосунун негизинде жазылган "Эки дөөнүн күрөшү" поэтикалык версиясы үчүн берилди (Акын)

Бишкек шаары

Сыйлыктар