icon-arrow-lefticon-arrow-righticon-cross

Жеке маалыматтар

Рыскулов Акбар

Рыскулов Акбар


Туулган күнү

04-04-1953

Кыргыз Республикасынын адабият, искусство жана архитектура тармагындагы Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыгы "Атакенин Акболот" тарыхый училтиги үчүн берилди (Жазуучу)

Бишкек шаары

Сыйлыктар