icon-arrow-lefticon-arrow-righticon-cross

Жеке маалыматтар

Солтобаев Асылбек Молдошевич


Кыргыз Республикасынын адабият, искусство жана архитектура тармагындагы Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыгы "Айкөл Манас жана Кырк чоро" архитектуралык-айкелдик ансамбли үчүн берилди (Архитектор)

Бишкек шаары

Сыйлыктар