icon-arrow-lefticon-arrow-righticon-cross

Жеке маалыматтар

Батырбаев Байысбек Мураталиевич


Туулган күнү

16-06-1952

Кыргыз Республикасынын адабият, искусство жана архитектура тармагындагы Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыгы "Айкөл Манас жана Кырк чоро" архитектуралык-айкелдик ансамбли үчүн берилди (Айкелчи)

Сыйлыктар