icon-arrow-lefticon-arrow-righticon-cross

Жеке маалыматтар

Бутанаев Виктор Яковлевич

Бутанаев Виктор Яковлевич


Сыйлоо учурундагы кызмат орду/ишмердиги
Тарыхчы, этнограф, Н.Ф. Катанов атындагы Хакас мамлекеттик университетинин этнография лабораториясынын жетекчиси

Сыйлыктар